Mur- og pussrehab

 

Rehabilitering av mur-og pusskonstruksjoner

En fasadepuss kan ha flere ulike funksjoner. En tykk pussbehandling gir underlaget beskyttelse mot mekaniske og klimatiske påkjenninger. I tillegg kan fasadepuss ofte ha en estetisk funksjon ved å rette opp ujevnheter i underlaget eller gi fasaden endelig form og ønsket overflatestruktur.
 
Skader på puss fremstår ofte som avskallinger og “bom” i pussen. Ved utbedring er det viktig å velge en mørtel som harmonerer i styrke, elastisitet og sammensetning med bestående puss og underlag. Av tekniske grunner bør kalkmørtel brukes ved reparasjoner av eldre kalkpussede bygninger.
 
Det er viktig at en gjennomfører en tilstandskontroller for å finne skadeårsaker, og er helt avgjørende for et vellykket resultat.

Gjennom utførelsen av flere prosjekter med rehabilitering av mur- og pusskonstruksjoner har vi opparbeidet oss god kunnskap og kompetanse i forhold til kulturminneloven, tilhørende forskrifter, veiledninger og publikasjoner fra bl.a. Riksantikvaren.   Fasaderehabilitering og utbedring vegger gjelder både eldre bygninger som ofte er underlagt vernetiltak, men også «nyere» bygg med mer tradisjonell utførelse av mur- og pussarbeider.

Vi utfører:

  • tilstandskontroller med kostnadsoverslag
  • reparasjonsbeskrivelse 
    anbudsinnhenting (offentlige anskaffelser)
  • kontrahering av entreprenør(-er)
  • byggeledelse og oppfølging med kvalitetskontroll på byggeplassen samt oppfølging i reklamasjonstiden

Puss Teknostallen

 

Tårn