Brannteknisk rådgivning

Vår oppgave som brannteknisk rådgiver er å gi kunden et bygg som Brann
tilfredsstiller norske forskriftskrav.
Vi arbeider for å finne de beste praktiske og funksjonelle løsningene som 
samtidig er det mest økonomiske for byggherren.

Prosjektering

 • Vi utarbeider brannteknisk konsept m/ branntegninger
 • Brannteknisk prosjektering av alle typer bygg, iht gjeldende lover 
  og forskrifter (TEK, REN og FOBTOT)

Tilstandsanalyse

 • Total gjennomgang av bygget, tegninger og dokumenter som foreligger.
 • Utarbeide fullstendig brannteknisk oversikt for eier.
 • Utgangspunkt er lover og forskrifter og pålegg fra offentlige myndigheter.

Branndokumentasjon

 • Utarbeide system og mal for branndokumentasjon.
 • Utarbeide branntegninger.
 • Utføre årlig revisjon av branndokumentasjon.
 • Branndokumentasjon kan leveres i papirformat eller digitalt på CD.

Branntegninger og rømningsplaner

 • Utarbeides for eksisterende bygg og i byggesaker

Tverrfaglig kontroll av utførelsen

 • Vi tilbyr tverrfaglig kontroll av utførelsen for at brannsikkerheten skal bli 
  ivaretatt gjennom hele byggeprosessen til ferdig bygg overtas av byggherren.