Elektroteknikk

Elektroteknisk rådgivning Kabler

 • Lønnsomhetsvurderinger, beregninger etc. 
 • Utredninger innenfor fagområdet

Prosjektering

 • Utfører alt fra ytelsesbeskrivelse med strektegninger, til detaljprosjektering.
 • Prosjektering av elektrotekniske anlegg som bl.a. fordelingsanlegg, 
  belysningsanlegg, tele- og datainstallasjoner, brannalarmanlegg osv., 
  samt heisanlegg.
 • Vi prosjekterer i 3D og BIM og bruker Autodesk Revit som arbeidsverktøy for
  framstilling av modeller og tegninger. For sammenstilling av IFC-modeller til
  tverrfaglig kontroll og mengdeuttak bruker vi Solibri Model Checker.

Teknisk byggeledelse

 • Teknisk byggeledelse eller teknisk byggherreombud.
 • Kontroll av kvalitet, økonomi og utførelse

FDV-dokumentasjon

 • Kan bistå entreprenører i utarbeidelse av FDV-dokumentasjon, 
  f.eks. med bruk av innsamlingsverktøyet TIAN-DV og tverrfaglig merkesystem.
 • Utarbeidelse av "som-bygget"-tegninger .

Internkontroll

 • Utarbeidelse og gjennomføring av IK-system for bygg.

Tilstandsanalyser

 • Gjennomgang og vurdering av elektroinstallasjonene med hensyn på 
  funksjonalitet, sikkerhet og økonomi.
 • Tilstandsanalyser utføres ihht NS 3424.
 • Kompletterende analyser av elanlegg ved hjelp av termografi.

Lysberegninger

 • Vi benytter anerkjente beregningsprogrammer som DIALUX.

Kortslutningsberegninger

 • Vi benytter Feb-dok til dokumentasjon av anlegg.