Prosjektadministrasjon

Bergen Tinghus

Vår virksomhet fra starten av var basert på å ivareta planlegging og oppfølging av 
bygningsmessige arbeider i prosjekter.
Utviklingen de siste årene har imidlertid klart gått i retning av at oppdragsgivere ser 
fordeler i å ha avtale med ett rådgiverkontor som ivaretar planlegging og oppfølging 
tverrfaglig for hele prosjektet.
I den siste tiden har vi derfor satset betydelig på å utvide vår tverrfaglige kompetanse. 
Våre prosjektledere besitter betydelig erfaring både fra byggherresiden, rådgiversiden 
og entreprenørvirksomhet.

Firmaets faglige styrke for PA-oppdrag kan oppsummeres som følger:

 • Bred erfaring fra entrepriserettslige forhold (NS 8405 /NS 8406 / NS 8407)
 • Bred erfaring fra prosjekterings-/ rådgiverkontrakter (NS 8401 / NS 8402 / NS 8403)
 • Byggekomitestyring
 • Bred erfaring med Lov om off. anskaffelser og tilhørende forskrifter.
 • Prosjekt- og byggeledere med bred erfaring både fra rådgiversiden og 
  entreprenørsiden
 • Gjennomført entreprisekontrakter i nær sagt alle entreprisemodeller - 
  fra sterkt oppdelte entrepriser til totalentrepriser
 • Tverrfaglighet i egen organisasjon - teknisk byggeledelse Brannteknikk 
  samt VVS og ELEKTRO
 • Har sentral godkjenning SØK / PRO / KPR og KUT i høyeste tiltaksklasse 3
 • God innsikt i bruk av EDB-baserte hjelpemidler
 • God innsikt i fremdriftsplanlegging
 • Bred erfaring fra planlegging av kontraktsavslutning entrepriser og 
  overgang til driftsorganisasjonen

Nedenfor har vi for vårt arbeidsområde PA gitt noen sentrale stikkord på fagområdet 
og hva vi jobber med: