Intervju med vår daglige leder i Adressa 22.04.17 - 22.04.2017

Intervju med vår daglige leder i Adressa 22.04.17

Nina  ble intervjuet under artikkelserien "Ledermøtet".

Som det fremgår, så kan vi trygt si at Nina er en utmerket representant for våre kjerneverdier:

Kreativ - Engasjerende - Trygg - Pålitelig - Inkluderende ! 

 

Større format av artikkelen finner man nedenfor:


Vårt jubileumsarrangement er nå klart: Best Value Conference Trondheim 2017! - 08.04.2017

Vårt jubileumsarrangement er nå klart: Best Value Conference Trondheim 2017!

15.-16. mai 2017 arrangerer vi Best Value konferansen i Trondheim, og vi har vært så heldige og fått Prof. Dr Dean Kashiwagi og Isaac Kashiwagi til Trondheim for å lære oss mer om Best Value-metoden.

 

 

 

 

 


 

 BVP Infobilde

Prosjektutvikling Midt-Norge AS  feirer 30 årsjubileum i mai 2017!

Etter 30 år som selvstendig tverr-faglig rådgiverfirma i Midt-Norge, ønsker vi å markere dette med et jubileumsarrangement!
Vi inviterer derfor representanter fra vårt nettverk som har betydd mye, og som fortsatt betyr mye for oss, til en konferanse omkring en ny modell for innkjøp og oppdragsstyring hvor det legges vekt på kompetanse og tidligere prestasjoner istedenfor bare pris.
 
Det er stor interesse for metoden blant flere store norske offentlige byggherrer som er med i Difi’s pilot-prosjekter. Nye Veier og Trondheim kommune er blant de første som prøver ut denne metoden nå i 2017 i Norge.

Vil du skaffe deg førstehånds opp- læring i metoden er vårt BVP-arrangement midt i blinken! Som vårt jubileumsarrangement har vi også subsidiert prisen for deltakelsen i selve konferansen og den til-hørende sertifisering.

Den som består prøvene («multiple choice») vil få det 3. høyeste
sertifikatet som denne metoden har:
 
        B+ sertificate!
 

Det unike denne gangen er også at gjennomføringen av kurset gjøres av grunnleggeren av BVP-metoden!
B+ sertifiseringen har ikke tidligere vært gjennomført i Norge.
 
Konferansen håper vi i så henseende vil være et nyttig bidrag også for andre enn bare oss selv…...
 
           Vel møtt!

 

 

Day 1

 

Day2

 

 

 

Sertifikat

Mer info om konferansen finner du her.


Christer er FG godkjent for prosjektering av sprinkler - 07.04.2017

Christer er FG godkjent for prosjektering av sprinkler

Vår branningeniør Christer Rake har nå videreutdannet seg til prosjektering av sprinkler

Christer Rake er nå FG godkjent for prosjektering av sprinkler. Han har tatt utdanningen og nødvendig praksis. Vi har nå to FG godkjente rådgivere for prosjektering sprinkler. Christer har med sin brannrådgiver bakgrunn en ekstra faktor med seg når han skal rådgi våre kunder enten det er innen sprinkler eller brann eller begge deler. Vi gratulerer!

FG Christer


Energirådgivere må skjerpe seg - 03.02.2017

Energirådgivere må skjerpe seg

Prosjektutvikling Midt-Norge AS med sine energirådgivere roper varsko for det vi mener er rent slurv og unnfallenhet blant energirådgivere

Her er et oppslag som våre dyktige energirådgivere har gitt i Byggeindustrien. Som dere ser mener vi at bransjen må skjerpe seg!

Energirådgivereskjerpe seg


Best value Conference 2017 - 01.02.2017

Best value Conference 2017

Under årets verdenskonferanse i Phoenix, Arizona, deltok vår avdelingsleder Odd Tillerli på en 3-dagers intensiv konferanse og med tilhørende sertifiseringskurs

En liten men eksklusiv gruppe fra Norge deltok på Best Value Conference 2017 i Phoenix, Arizona fra 22. til 26. januar 2017.
På bildet er arrangørene Isaac Kashiwagi (tv) og Dean Kashiwagi (th) sammen med fra venstre:

Viel Sørensen (Seniorrådgiver Difi),
Ari Soilammi (Utviklingssjef i RIF)
og vår egen Odd Tillerli (avd.leder PA).
Performance Based Studies Research Group som er grunnlagt av Dr. Dean Kashiwagi ved Arizona University, har i over 20 år testet og forbedret sin Best Value forretningsmodell. Modellen har blitt brukt til å forbedre ytelsen til styring av prosjekter samt deltagerne i hele organisasjoner.

 

BVP conf 2017

 
Under konferansen gikk man gjennom hvordan man bruker denne lederbasert modellen for å redusere risiko, stress, kostnads- og styringskrav som er en litt annerledes måte å gjennomføre prosjekter på en den tradisjonelle måte vi er kjent med i Norge.
Blant annet ble teknikker som benyttes til evaluering og utvelgelse av leverandører gjennomgått og «frisket opp» gjennom 3 parallelle sesjoner.
Det ble gitt en opplæring og unik topp-sertifisering som ikke finnes noe annet sted i verden.
Konferansen bestod av tre hele dager med intens trening som inkluderte strukturering av prosjekter med bruk av metoden Best Value Procurement. Det ble gjennomgått eksempler på «Best Practice» og nye erfaringer som man har fått bla. fra USA og ikke minst Nederland hvor metoden er i fremgang.
Under Best Value Conference deltok 100 deltagere fordelt på nasjonene: USA (27 stk), Nederland (68 stk), Norge (3 stk), India (1 stk), Canada (1 stk).
Konferansen ble avsluttet med skriftlige prøver for B+, A og A+ sertifiseringer.

For å få A-sertifisering må man ha gjennomført mist 1 BVP-prosjekt som skal fremlegges for diskusjon ovenfor representanter fra Performance Based Studies Research Group. Ingen BVP-prosjekter er avsluttet i Norge ennå, men 8 pilotprosjekter er igangsatt.

Alle 3 fra Norge bestod imidlertid prøvene på 100 spørsmål og er B+ sertifisert.

Vi gratulerer!

 

 

 

 

 

BVP Faser

 

BVP Filter

Prosjektutvikling Midt-Norge AS feirer sitt 30-årsjubileum i mai 2017, og i den forbindelse har vi vært så heldige og fått Dr. Dean Kashiwagi til Norge for å holde et B+ sertifiseringskurs i Best Valuefor oss og vårt nettverk i «Midt-Norge»!
Datoene 15. og 16.mai 2017 ble annonsert på årskonferansen, og det ble satt stor pris på at vi setter i gang dette lokalt!
Vi kommer tilbake på ytterligere detaljer og invitasjoner når opplegget er klart i løpet av medio februar 2017.01.31.
Man finner ytterligere info om Best Value Procurement under:
Difis hjemmesider med linken: www.anskaffelser.no/bvp
BVP Datoer


30 år i rådgivende virksomhet - 27.01.2017

30 år i rådgivende virksomhet

07.05.2017 har vårt firma vært  i drift i 30 år. Jubileumsåret er godt i gang og vi ønsker å presentere vår jubileumslogo

07.05.1987 startet Sivilingeniørene Steinar Aamo, Morten Torset og Odd Tillerli Prosjektutvikling Midt-Norge AS.

Vi presenterer her vår jubileumslogo som vår samarbeidspartner Engasjert Byrå har laget. Denne symboliserer 3 10 år, 3 grunnleggere, soliditet (diamanten), spydspiss, jubileumskrone. Her kan fantasien jobbe videre.

Vi er godt i gang med jubileumsåret og gleder oss til å presentere flere nyheter framover!


Vi vant forbalcupen i årets Idrettsfestival! - 22.01.2017

Vi vant forbalcupen i årets Idrettsfestival!

Våre fotballgutter vant finalen i Idrettsfestivalen, vi er stolte kolleger! Laget heter for anledningen Ermins Disipler

Vi hadde også et lag i kanonballturneringen og her kom laget vårt til 1/8 finale og røk ut for et dyktig lag fra Hallset skole.


Rammeavtale NTNU-tilstandskontroller - 09.01.2017

Rammeavtale NTNU-tilstandskontroller

Vi har vunnet rammeavtale med NTNU på tilstandskontroller! Vi er eneste leverandør til kontroll av 550.000 kvadratmeter!

Vi har vunnet ny rammeavtale med NTNU på tilstandskontroller ihht NS3424. Denne kontrakten er vi kjempestolte av å ha vunnet! Vi er eneste leverandør av disse tjenestene til NTNU i inntil 4 år.

Vi har tidligere levert tilstandskontroller for NTNU i rammeavtale fra 2010 samt for Statsbygg Region Midt fra 2012. Sivilingeniør Fredrik Eriksen har sittet i Standard Norges komite for den reviderte utgaven av NS3424 som kom i 2012. Så denne oppgaven er vi klar og kompetent for!

NTNU eier 550.000 mså her blir det mange mil å gå...... Vi kjøper inn joggesko til våre ansatte og er klare for oppdrag!

 


God jul - 22.12.2016

God jul

Vi ønsker våre forbindelser en riktig god jul- vi møter 2017 med ny logo og feiring av 30 års jubileum

 

 

 


Moholt 50/50 100% ferdig - 14.12.2016

Moholt 50/50 100% ferdig

Studentbyen Moholt 50/50 er nå ferd med å ferdigstille alle tre-tårnene, vi har vært uavhengig kontrollør!

  
MOHOLT 50|50 – STUDENTTÅRN A, B, C, D OG E
5 studentboligtårn i 9 etasjer utformet som bokollektiv med hybler med egne bad, og fellesareal i hver etasje med stue og kjøkken. Noe næringsareal i 1. etg, samt vaskerom og boder. Totalt 632 hybelenheter. Totalt ca. 17.500 m2 BTA. Utføres i massivtre. Bygningsmassen har passivhusstandard.
 Moholt 50/50 under bygging tårn C
MOHOLT 50|50 - BARNEHAGEN
Barnehage som går over 3 plan med plass til 171 barn. Totalt ca. 2.350 m2 BTA. Utføres i massivtre. Bygningsmassen har passivhusstandard.
 
Byggherre:                       Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Totalentreprenør:          Veidekke ASA
Arkitekt:                           MDH Arkitekter AS
 Barnehagen 50/50
 
Uavhengig kontroll utført av Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Prosjektutvikling Midt-Norge AS er engasjert av byggherren, Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), for å gjennomføre uavhengig kontroll innen følgende fagområder:
·       Prosjektering og utførelse geoteknikk (tiltakskl. 2) utført av vår samarbeidspartner Mannvit AS.
·       Prosjektering og utførelse bygningsfysikk (tiltakskl. 2)
·       Prosjektering og utførelse konstruksjonssikkerhet (tiltakskl. 2 for barnehagen, tiltaksklasse 3 for studenttårnene)
 
Den uavhengige kontrollen har blitt utført som et todelt oppdrag med separat byggesak, rapportering og befaringer for hhv. Barnehagen og Studenttårn A, B, C, D og E.
 

Vårt oppdrag har pågått i perioden juni 2015 – desember 2016.

 

 


Hovedbygningen på NTNU pusses opp - 09.12.2016

Hovedbygningen på NTNU pusses opp

NTNU er i gang med oppussing av Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim og vi er med!

 

Hovedbygningen på NTNU er et staselig bygg fra 1910 og er et av de mest kjente landemerkene i Trondheims bybilde. I Universitetsavisa ble det i dag publisert en artikkel om pågående arbeider i bygningen. Arbeider estimert til 128 millioner i en periode fra 2013 til 2020. Vi er med på alle disse oppdragene i kraft av prosjekteringsledelse, byggeledelse, rådgivning elektro og VVS. Dette er veldig spennende oppdrag å delta i og vi er superstolte av å få være med i teamet som NTNU har satt sammen. Vi gleder oss veldig til at våre planer nå etter hvert blir bygd. På bildet ser dere at trappene, som har vært i mørket siden åpningen i 1910, endelig har fått lys. Nye armaturene er satt i opprinnelig planlagte el-bokser. Bokser som ikke fikk lys montert før nå! Armaturene er en del av ledelysanlegget og vil også lyse når strømmen går i bygget. Våre elektroingeniører Thomas og Ermin har jobbet fram løsninger som er godkjent av Riksantikvaren. Lekkert ikke sant?

Sjekk artikkelen i universitetsavisa:

http://www.universitetsavisa.no/campus/2016/12/09/Hovedbygningen-blir-pusset-opp-for-128-millioner-kroner-62086.ece

 


Vi søker etter nye medarbeidere på vår byggavdeling - 31.10.2016

Vi søker etter nye medarbeidere på vår byggavdeling

Søker du nye utfordringer? Er du erfaren eller nyutdannet? Vår avdeling for bygg- og konstruksjonsteknikk søker nye medarbeidere.

Vi søker nå nye medarbeidere på vår byggavdeling. Ønsker du miljøforandring, nye utfordringer, fellesskap i et lite og sterkt miljø? Vi ønsker din søknad som snart som mulig!

 Vi driver byggeteknisk rådgivning for prosjekter av ulik art og størrelse innen bygg og anlegg:

 • Prosjektering av stål-, betong- og trekonstruksjoner
 • Byggeteknisk rådgiver i ulike faser i prosjekter (skisse-/forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging byggeplass m.m.)
 • Anbudsbeskrivelser for ulike entrepriseformer
 • Tilbudsevaluering og kontrahering av entreprenører
 • Rehabiliteringsprosjekter
 • Tilstandskontroller
 • Konstruksjonskontroller
 • Bygningsfysikk
 • Uavhengig kontroll

Vi er et uavhengig, velrenommert og komplett rådgiver firma. Hos oss får du muligheten til å delta på prosjekter fra A-til-Å. Vi er eid av våre ansatte.

Vi har konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø. Vi holder til på Vestre Rosten 85 i gode lokaler med gratis parkering.

Kontakt avdelingsleder Rune Grandetrø, mobil 907 40 820 dersom du har spørsmål til stillingene.

Send inn søknad og CV på firmapost@pumn.no søknadsfrist 18.11.2016.

 


TV aksjonen 2016 - 24.10.2016

TV aksjonen 2016

Vi støtter TV aksjonen 2016 med 10.000,- til Røde kors.

Årets TV aksjon er viktigere enn noen gang. Innsamlingen i år går til Røde Kors som vil bruke pengene på mennesker på flukt. Vi har fått innblikk i hvilke lidelser befolkningen i krigsherjede områder lider under og støtter Røde kors.


Lerøy Midt AS bygger nytt på Jøsnøya, Hitra - 27.09.2016

Lerøy Midt AS bygger nytt på Jøsnøya, Hitra

Lerøy Midt har besluttet  å bygge ny fabrikk på Jøsnøya, to effektive, men godt brukte fabrikker slås sammen til en ny og moderne!

Vi gratulerer Lerøy Midt med vedtaket om å bygge ny fabrikk på Jøsnøya i Hitra kommune. Prosjektet har pågått en lang periode og Lerøy er nå klare til å sette "spaden" i jorda etter at styret i Lerøy Seafood Group sa vedtok bygging fredag 23.09.2016.

Det skal bygges en ny komplett fabrikk som skal erstatte dagens slakteri på Dolmøya og Hestvika.

Prosjektutvikling har i hatt prosjekteringsledelsen, SHA-koordinering og elektroprosjektering for dette bygget. 

Vi gleder oss stort til fortsettelsen sammen med Lerøy Midt!

Her finner dere nyheten presentert på NRK.

www.nrk.no/trondelag/leroy-bygger-ny-fabrikk-pa-hitra-1.13150177

Her er nyheten presentert på nettstedet til avisa Hitra-Frøya:

www.hitra-froya.no/nyheter/2016/09/26/Ler%C3%B8y-Midt-samler-all-aktivitet-i-%C3%A8n-fabrikk-p%C3%A5-J%C3%B8sn%C3%B8ya-13527272.ece

Her er nyheten på adressa.no

www.adressa.no/nyheter/okonomi/2016/09/26/Bygger-ny-fabrikk-til-rundt-700-millioner-kroner-13527785.ece

 

illustrasjon: Lerøy Midt


Stor åpningsfest på broen! - 19.09.2016

Stor åpningsfest på broen!

19.09.2016 ble den nye broen over Stjørdalselva åpnet av Jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Storfint besøk fra Oslo på dagens åpning av den nye Jernbanebruen. Jernbanedirektør Elisabeth Enger og Statssekretær Tom-Christer Nilsen sørget for høytidelighet når bruen i dag ble åpnet for trafikk. Originalt nok ble toget fra Hell brukt som "saks" for å klippe snoren!

Den franske arkitekten (bildet under) holdt den første av dagens mange taler. Daglig leder Nina Lodgaard fikk også si noen ord til Jernbaneverket og takket for godt samarbeide prosjektet som vi har  byggeledelsen for. Vi ga i anledning åpningen en gave på 5000,- til "Leger uten grenser".

Vi gratulerer vår kunde Jernbaneverket med en ny flott bro.

Bro arkitekten


Så gikk det siste toget over den gamle broen - 18.09.2016

Så gikk det siste toget over den gamle broen

Natt til lørdag 17.09.2016 kjørte det aller siste rutetoget over den gamle jernbanebruen på Hell

Vi jobber i helgen med å gjøre klar den nye bruen over Stjørdalselva for kjøring av rutetog mandag 19.09.2016. Entreprenører, byggherre og våre byggeledere jobber natt og dag denne helgen for å få den nye bruen over Stjørdalselva klar for kjøring av det første rutetoget mandags morgen 19.09.2016. Da blir det høytidelig åpning utført av Jernbanedirektør Elisabeth Enger. Bildet under er tatt like før siste tog passerte natt til lørdag 17.09. Bildet til høyre viser toget som for siste gang fikk kjøre over denne bruen som skal rives. Brua er har tjent sin plikt gjennom hele 114 år og er utslitt.

Ny og gammel bro

 


Nye medarbeidere våren 2016 - 08.07.2016

Nye medarbeidere våren 2016

Vi har gleden av å presentere våre nye medarbeidere Siv.ing. Annelin Risnes som ble ansatt på vår avdeling for VVS-teknikk og Ing. Christer Rake som ble ansatt på vår avdeling for brannteknikk.

Siv.ing Annelin Risnes begynte hos oss 9. juni og vil jobbe med prosjektering av VVS-teknikk, tilstandsanalyser og energimerking/energivurdering av tekniske anlegg. Hun er nyutdannet sivilingeniør med Master grad fra NTNU.
Ing. Christer Rake begynte den 13. juni og vil jobbe med prosjektering/kontroll av brannsikkerhet. Han er nyutdannet ingeniør med Bachelor grad fra Høgskolen Stord/Haugesund.

Vi ønsker begge to hjertelig velkommen til oss.

 


Hitra's rundkjøring nr 1 åpnes - 08.07.2016

Hitra's rundkjøring nr 1 åpnes

08.07.2016 åpnes rundkjøring nr 1 på Hitra!

08.07.2016 kl 12 åpner den nye rundkjøringa på Jøsnøya. Rundkjøringa blir den nye inngangsporten til Hitra, straks etter at man kommer ut av Hitratunellen og er Hitras første rundkjøring når du ankommer øyriket. 

 

Rundkjøringa ligger på Fv714, med nye tilknytninger til Kalvøya og til Hitra industripark på Jøstenøya. Adkomst til industriparken vil fra i morgen være fra rundkjøringa, og mye anleggstrafikk vil gå her i de kommende år. Dette fristiller samtidig hurtigbåtterminalen for den samme trafikken, ettersom dagens adkomst går gjennom denne.

 

Ved ferdigbefaring 06.07.2016 uttrykte Statens Vegvesen stor tilfredshet med gjennomføring, utførelse og resultatet i prosjektet.

 

Byggherre har vært Hitra kommune, som formelt overleverer til Statens Vegvesen ved åpningen, etter at den først er overtatt fra entreprenør.

 

Vårt kontor på Hitra ved ingeniør Jørgen Olsen har hatt prosjekt- og byggeledelse for rundkjøringa

 

 

 

.Jørgen Olsen


Ny avdelingsleder på Stjørdalskontoret - 07.07.2016

Ny avdelingsleder på Stjørdalskontoret

Hans Helgesen tar fra 01.07.2016 over ledelsen av Stjørdalskontoret

Ingeniør Hans Helgesen leder når vårt avdelingskontor på Stjørdal. Tidligere leder Arthur Høyen trapper ned og lar Hans ta over stafetten på Stjørdal. Hans har jobbet hos oss siden 2011 og kjenner våre kunder og markedet på Stjørdal og omegn meget godt.


Blått kompetansesenter åpner 02.06.2016 på Frøya - 02.06.2016

Blått kompetansesenter åpner 02.06.2016 på Frøya

Vi gratulerer med det fine nybygget på 3.500 m2

. 
Blått Kompetansesenter (BKS) 
er en samling av bedrifter med kunnskap og kompetanse innenfor den marine og maritime næringskjeden. Bygget samler næring, utdanning og forskning i et spennende samspill for innovasjon innen næringen og «havrommet»!
                                                
Vi har utført prosjektadministrasjon samt vært med og laget konkurransegrunnlaget 
f
or totalentreprisen. I byggetiden har vi vært Byggherreombud samt SHA-koordinator.  
Vi har også gjennomført uavhengig kontroll innen fagene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet.
Vi gratulerer byggherren ved Frøy Eiendom AS og Siva med nybygget.
 

Åpningen ble foretatt av Fiskeriministeren som klippet over snoren som var laget av fiskeskinn:

BKS Klipping

BKS Nybygg

 


Jørn Aspli vender tilbake - 01.06.2016

Jørn Aspli vender tilbake

Vi har gleden av å informere om at Jørn Aspli vender tilbake til oss. Han kommer fra HENT og begynner på vår PA avdeling 01.08.2016. Velkommen tilbake!

Etter 8 år vender Jørn Aspli tilbake til Prosjektutvikling! Han har i disse årene jobbet både i Reinertsen, TOBB og avslutter sin nåværende jobb i HENT før ferien og starter hos oss 01.08.2016.

Jørn er sivilingeniør fra NTNU og er utdannet i 1992. Han har lang erfaring innen alle områder for prosjektadministrasjon. De siste årene har han  jobbet som prosjekteringsleder og vi styrker oss nå på dette området.

Vi ønsker han velkommen tilbake!


Vi søker etter flere nye medarbeidere - 11.03.2016

Vi søker etter flere nye medarbeidere

Vi har økende oppdragsmengde og søker etter nye medarbeidere.

Bli med og sett spor med oss i bygge- og anleggsbransjen.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er Trøndelags eneste selvstendige 
tverrfaglige rådgiver miljø.

Vi representerer et velrennomert kompetent miljø, som har 
gode sosiale og har konkurransedyktige betingelser.
Vi har drevet rådgivning innen byggebransjen i snart 30 år, og
er heleid av våre ansatte og har solid økonomi.

Vi søker flere medarbeidere.

 • Avdelingsleder VA og kommunalteknikk
 • Avdelingsleder Geoteknikk
 • Rådgiver Geoteknikk
 • Rådgiver byggeteknikk
 • Rådgiver VVS
 • Prosjektledere og byggeledere

Søknadsfrist: 31.03.2016. For detaljer følg linken under.

 

http://www.pumn.no/35105/3492/34677-51574.html:

Annonse 12.03.2016

 

 


Magnus Bjerke er ny medarbeider hos oss - 02.03.2016

Magnus Bjerke er ny medarbeider hos oss

Vi kan med glede presentere Magnus Bjerke som ny medarbeider på vår avdeling for samferdsel og kommunalteknikk.

Ingeniør Magnus Bjerke begynte hos oss i februar og vil jobbe med prosjektering av veg, vann og avløp. Han er utdannet ingeniør med Bachelor grad fra HIST 2015.

Velkommen til oss.


Rammekontrakt med Trondheim kommune signert - 01.03.2016

Rammekontrakt med Trondheim kommune signert

Vi kan med stolthet meddele at vi har vunnet konkurranse om rammeavtaler med Trondheim kommune. Vi kan nå tilby PA tjenester og prosjektering for kommunens prosjekter i inntil 4 år fram i tid.

22.02.2016 signerte vi kontrakt på rammeavtaler med  Trondheim kommune. Vi har siden Trondheim kommune startet med rammeavtaler i 2004 hatt rammekontrakt på prosjektadministrative tjenester. Trondheim kommune er en av våre viktigste kunder og det er med glede at vi nå kan informere om at vi har fått kontrakt på rammeavtale for følgende områder:

 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • SHA koordinator
 • Prosjektering alle fag

 Vi gleder oss til samarbeidet med kommunen.


Ny stilling VVS Rådgiver utlyst!!!! - 03.02.2016

Ny stilling VVS Rådgiver utlyst!!!!

Vi lyser nå ut ny stilling som VVS rådgiver

Vi har ledig stilling som Prosjektingeniør VVS.

Vi kompletterer vår VVS avdeling og søker en prosjektingeniør som har litt fartstid.
Vi søker etter deg med:

• Ingeniør/sivilingeniørbakgrunn med minst 1-3 års erfaring innen VVS.
• Tegneferdigheter, vi bruker REVIT MEP. Opplæring i Revit vil bli gitt.
• Lyst til å jobbe i et erfarent miljø med alle typer oppdrag: Detaljprosjektering rør -og ventilasjonsanlegg, beskrivelser av anlegg, totalentreprisespesifikasjoner, byggherreombud, energiberegninger, vurderinger energiløsninger.
• Godt humør, interesse for faget og et ønske om å lage gode løsninger for våre kunder.

Generelt om stillingen:

 • varierte arbeidsoppgaver tilpasset ønsker fra den ansatte
 • utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team
 • unik mulighet for egen kompetanseoppbygging i velrenommert rådgiverfirma
 • lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • godt arbeidsmiljø 
 • solid og selvstendig ansatteid firma med meget gode framtidsutsikter
 • gratis parkering med god plass 
 • lunchordning


Spørsmål om stillingen kan rettes til:


Avdelingsleder, Fredrik Eriksen, mobil 91 84 16 16

 


Hils på vår nye RIF godkjente rådgiver Rune! - 05.01.2016

Hils på vår nye RIF godkjente rådgiver Rune!

Rune Grandetrø er godkjent RIF rådgiver for fagområde Bygg- og anleggsteknikk.

Vi har fått en ny RIF godkjent rådgiver!

Vår avdelingsleder bygg sivilingeniør Rune Grandetrø er nå godkjent RIF rådgiver innen fagområde Bygge- og anleggsteknikk. Et kvalitetsstempel for våre kunder og oss selv.

Vi gratulerer Rune!

RIF Rune


FG godkjent for automatiske slokke- og brannalarmanlegg - 04.12.2015

FG godkjent for automatiske slokke- og brannalarmanlegg

Vi har nå gleden av å informere om at vårt firma har oppnådd foretakssertifisering for prosjektering og kontroll av automatiske slokkesystemer og brannalarmanlegg. I kraft av dette har vi også oppnådd medlemskap i Brannteknisk Forening.

I løpet av 2014 og 2015 har våre to rådgivere Øyvind Keiserås på sprinkler og Yngve Røst på brannvarsling tatt videreutdanning. Derfor kan de nå titulere seg som FG godkjente rådgivere for prosjektering og kontroll av henholdsvis automatiske slokkeanlegg og brannalarmanlegg. I kraft av dette har vårt firma også oppnådd å bli sertifisert for tilsvarende ytelser. Våre kunder kan nå nyte godt av styrket kompetanse for både slokkeanlegg og brannalarm.

Vi er også opptatt som medlem i Brannteknisk Forening. http://www.branntekniskforening.no/

 

Ingeniør Øyvind Keiserås,                                         Ingeniør Yngve Røst

FG godkjent rådgiver automatiske slukkeanlegg             FG godkjent rådgiver automatiske brannalarmanlegg

Øyvind 2013                Yngve

 

 

 

 

 

 

 


400 tonn bru og 20 liter grønnsåpe - 09.10.2015

400 tonn bru og 20 liter grønnsåpe

På to dager flyttet entreprenøren Implenia 400 tonn bru over Stjørdalselva.

Jernbaneverket bygger ny bru over Stjørdalselva. Dette gir rom for noen spenstige operasjoner og denne gang skulle stålkonstruksjonen som skal utgjøre bruas underdel skyves på plass.

Flyttingen av 400 tonn bru fra land til brukar har gått som planlagt. Entreprenøren gjennomførte skyvet en dag raskere enn planlagt. Til Operasjonen ble det benytte 10tomm skyvkraft og 20 liter grønnsåpe. Våre byggeledere Hans Helgesen, Knut Korvald og Sven Erik Totland er godt fornøyd med prosessen så langt. Bildet viser eksisterende bru i skarp konkurranse med den nye.

Sjekk linken til Adressa.no som viser hele "skyvet" på 90 sekunder. Knut og Sven Erik er også å finne i reportasjen.

 

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/2015/10/06/Brukte-to-d%C3%B8gn-p%C3%A5-%C3%A5-skyve-bruelement-50-meter-11651531.ece?cx_Deling=AddThis

 


Malvik kommune har åpnet nye helsetun i Hommelvik og på Vikhammer. - 15.09.2015

Malvik kommune har åpnet nye helsetun i Hommelvik og på Vikhammer.

Ordføreren i Malvik har nå åpnet HOBOS og VIBOS offisielt!

 

Glade dager i Malvik kommune da Hommelvik Helsetun ble høytidelig åpnet.

Hommelvik Helsetun ble høytidelig åpnet 07.09.2015. Bygget ble tatt i bruk før sommeren, med uoffisiell norgesrekord i avvikling av eksisterende sykehjem og flytting av 60 pasienter til Hommelvik og Vikhammer på en drøy time ( se tidligere nyhetssak).

Vår ingeniør Tord Ophus har vært byggherreombud og vår arkitekt Ingmar Askeland har vært prosjekteringsleder for forprosjekt og konkurransegrunnlag.

Åpning HOBOS

 

Festlighetene fortsatte dagen etter med høytidelig åpning av Bygg 1 i Vikhammer Helsetun.

Takhagen er VIBOS stolthet. Solfangerne står også pent ute på Sedumtaket og bidrar til passivhuset sammen med bergvarmen.

De litterære kunne kanskje si at «Varme fra luften, Varme fra bunnen, Forenedes i samme stunden».

Her kan det bli spennende å følge med på energiforbruket.

Takhage VIBOSSolfangere VIBOS

Bygget ble tatt i bruk på forsommeren, men offisielt åpnet i dag med åpningsseremoni; underholdning fra kulturskolen, deretter taler ved Rådmann, Ordfører, Byggherreombud Ingmar, Arkitekt, Entreprenør og Brukere.

 

Våre roller i oppdragene har vært:

VIBOS: Utarbeidelse av konkurransegrunnlag alle fag, byggherreombud alle fag, uavhengig kontroll prosjektering og utførelse.

HOBOS: Byggherreombud og uavhengig kontroll.

Wolfang Ingmar Vibos

Prosjektleder Wolfram Pretzsch  i Malvik kommune takket alle som har bidratt til et godt prosjekt. 

Vår Ingmar Askeland studerer kjøkkenløsninger sammen med ordfører Terje B. Granmo i Malvik kommune.


Ny medarbeider - 02.09.2015

Ny medarbeider

Ingeniør Trine Drevland Jakobsen ble ansatt 03.08.15

Ingeniør Trine Drevland Jakobsen ble ansatt ved vår PA-avdeling 03.08.15. Hun er utdannet ved HIST i 2009 og kommer fra Sandnessjøen Engineering AS/Aker Solutions MMO AS i Sandnessjøen. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til oss.


Vi ekspanderer - sjekk våre nye stillinger!!! - 01.07.2015

Vi ekspanderer - sjekk våre nye stillinger!!!

Vi starter opp egen Geoteknisk avdeling - sjekk utlysningen, vi søker også avdelingsleder VVA. Våre øvrige avdelinger har også ledige stillinger.

Vi ønsker å starte vår egen geotekniske avdeling og søker etter erfaren geoteknikker som ønsker å være med å bygge opp et slagkraftig faglig miljø.

Vi søker også ny avdelingsleder innen kommunalteknikk og samferdsel.

Stillinger på alle våre øvrige avdelinger er også tilgjengelige.

Sjekk: http://www.pumn.no/35105/3492/34677-51574.html

Søknadsfrist alle stillinger 22.08.2015.


BIM-sertifisering - 23.06.2015

BIM-sertifisering

3 hos oss har blitt BIM-sertifisert

3 stk av våre ansatte deltok i BIM-sertifiseringskurs i Trondheim 23.06.15, og er nå sertifisert i "Åpen BIM - Basis".
Kurset ble arrangert av RIF, og etter læreplan utarbeidet av building SMART Norge.

Basiskurset er generelt, det er ikke knyttet til bestemte roller. Det er lagt vekt på å gi en breddekompetanse i en rekke ulike tema og å gi en grunnleggende forståelse for hvordan "åpenBIM" endrer forutsetningene for samhandling i prosjekter.  Læreplanene legger vekt på å gi en felles forståelse på tvers av fag og roller.

Vi ser at flere byggherrer vektlegger BIM-kompetanse som en viktig del av tildelingskriteriene, og det er ventet at BIM-sertifisering vil bli et byggherrekrav i nær fremtid.

Prosjektvikling Midt-Norge AS gratulerer de 3 med sertifiseringen!


Riksantikvar på besøk hos NTNU - 15.06.2015

Riksantikvar på besøk hos NTNU

11.06.2015 var flere av våre bidragsytere i saker for NTNU Hovedbygget som skal godkjennes hos Riksantikvaren.

Vi har for tiden mange prosjekter pågående i hovedbygget, NTNUs og et av Trondheims signalbygg. Dette bygget er vernet av Riksantikvaren og tiltak i dette bygget skal godkjennes av samme instans. Den 11.06.2015 ble mange prosjekter i regi av NTNU presentert for Riksantikvaren. Våre rådgivere var involvert i flere av dem. Det er spennende å være med å sette forsiktige spor i dette stolte bygget.

To av prosjektene innebar demonstrering av planlagt utstyr. Vår sprinklerrådgiver Øyvind Keiserås viste live hvordan nytt sprinklerrør vil se ut i 4 etasje.

  

Thomas prøvelyssetterPrøvelys pendel

Vår beste rådgiver innen belysningsplanlegging, Thomas Jansson, brukte en effektiv og enkel metode for å få hengt opp en pendel i den ærverdige trappen. Bildet under viser veggarmaturen (Thomas er manipulert bort, men han står altså og holder i lampen).

 

Prøvelys vegg

 


Vikhammer Bo- og Servicesenter og Hommelvik helsetun innflyttet på 1 time og 14 minutter - 28.05.2015

Vikhammer Bo- og Servicesenter og Hommelvik helsetun innflyttet på 1 time og 14 minutter

På 1 time og 14 minutter flyttet 60 beboere på Vikhammer Bo- og servicesenter og Hommelvik Helsetun inn i sine splitter nye enheter.

 

 

Om ikke verdensrekord så i hvert fall Trøndersk rekord i flytting ble resultatet da 60 beboere ble flyttet i rekordfart ved hjelp av drosjer, ambulanser, pensjonerte ansatte fra Malvik kommune, Røde kors besøkstjeneste og Malvik Lions Klubb. Et kjempe løft med god planlegging og mange forberedelser på forhånd gjorde dette til en trygg og vellykket prosess.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har hatt utarbeidelsen av kravspesifikasjoner på Vikhammer Bo og Servicesenter, vi har vært byggherreombud og SHA koordinator i byggefasen samt hatt uavhengig kontroll bygningsfysikk, konstruksjonsteknikk og brannsikkerhet for begge byggene. Vår ingeniør Tord Ophus har deltatt i planleggingen av flytteprosessen.

 

Sjekk hva Gerd (95) sier i artikkelen i Malvik bladet:

http://www.mb.no/__F_r_jeg_ei_god_seng__s__blir_det_bra__sier_Gerd-5-30-10077.html

 

Bygg.no har egen presentasjon av Vikhammer Bo og Servicesenter, se de flotte bildene av både sansahage på tak med slående utsikt over Trondheimsfjorden og lyse innbydende lokaler for både beboere og ansatte.

http://www.bygg.no/article/1237840

 

 


Energi i vinden - 23.04.2015

Vår Lillan Gjerp Hoem, styreleder i VVS foreningen i Trondheim ønsket velkommen på konferansen Energi i Bygg 2015

Energi i vinden i Trondheim!!


Fredag 10.04.2015 arrangerte Enova, Næringsforeningen og VVS foreningen i Trondheim Energi i bygg konferansen 2015. Vår Lillian Gjerp Hoem som er styreleder i VVS foreningen i Trondheim ønsket velkommen sammen med medarrangørene. Mange spennende temaer. Sjekk denne nyhets artikkelen.

http://www.fdvnytt.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150410/NYHETER/150419999/1022&ExpNodes=1005&NL=1

 

 


Ny avdelingsleder Bygg - 05.01.2015

Ny avdelingsleder Bygg

Sivilingeniør Rune Grandetrø tar over avdelingsledelsen for byggavdelingen vår.

Vi kan med dette meddele av sivilingeniør Rune Grandetrø fra 01.01.2015 overtar som avdelingsleder for vår byggavdeling.

Rune har jobbet hos oss siden 2005 og er utdannet sivilingeniør bygg/konstruksjonsteknikk fra NTNU.


God Jul og godt nytt år ønskes alle våre kunder og forbindelser - 19.12.2014

God Jul og godt nytt år ønskes alle våre kunder og forbindelser

2015 står snart klar på startstreken. Vi vil være klare 02.01.2015 til å løse store og små oppdrag.

Vi ønsker med dette alle riktig god jul og godt nytt år.

 


Ladesletta helse og velferdssenter åpnet - 23.10.2014

Ladesletta helse og velferdssenter åpnet

Ordfører Rita Ottervik åpent i dag det nye helse og velferdssentret på Lade.

Ladesletta helse og velferdssenter åpnet i dag!

Sentret er i areal 19.300 m2, består av barnehage, sykehjem, omsorgsboliger, aktivitetssenter og administrasjon.

Ble åpnet av ordfører Rita som uttalte at hun i sine 11 år som ordfører har innviet til sammen 12 stk slike sentre i løpet av disse årene. ....og vi har vært byggherreombud for 5 av de.


Millionkontrakt på byggeledelse - 08.10.2014

Millionkontrakt på byggeledelse

I dag signerte vi en kontrakt på over 20 mill NOK med Jernbaneverket på byggeledelse for prosjektet Hell-Værnes hastighets- og kapasitetsøkning

Signert kontrakt flankert av (fra høyre): Prosjektleder John Ivar Mogseth og utbyggingssjef Karstein Søreide i Jernbaneverket infrastruktur spesialprosjekter, Odd Jarle Tillerli, avdelingsleder prosjektadministrasjon og Nina Lodgaard, daglig leder Prosjektutvikling Midt-Norge AS. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket

 

 

 

 

 

Vi har i dag inngått en kontrakt på drøye 20 mill NOK inklusive MVA for byggeledelsen på Hell- Værnes hastighets- og kapasitetsøkende tiltak. Prosjektet skal etablere ny bru (200m) over Stjørdalselva, sporomlegginger på Hell stasjon, nytt signalanlegg og diverse tilpasninger på Hell stasjon. Budsjettet for hele prosjektet er omlag 650 mill NOK for Jernbaneverket.

Kontrakten ble signert av Prosjektsjef Karstein Søreide i Jernbaneverket infrastruktur spesialprosjekter og vår kontraktsansvarlig Odd Tillerli, avdelingsleder Prosjektadministrasjon.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er meget stolte over å ha vunnet dette oppdraget. Vårt team vil bestå av 10-12 medarbeidere som vil bistå prosjektet ved behov. Hovedbyggeledelsen vil skje fra vårt kontor på Stjørdal. Oppdraget starter umiddelbart og vil gå til 2018. Hovedtyngden av oppdraget skal utføres av våre egne medarbeidere, for å styrke oss på brukompetanse har vi med oss vår islandske samarbeidspartner Mannvit hf.

Vi takker for kontrakten og ser fram til et godt samarbeide med Jernbaneverket.

 

BL Hell Værnes Odd signerer

Odd J. Tillerli signerer kontrakt, Nina Lodgaard følger gledelig med. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.


Blått kompetansesenter AS - Forsknings- og kompetansesenter for «blå næringer» - 12.09.2014

Blått kompetansesenter AS - Forsknings- og kompetansesenter for «blå næringer»

Ny spennende totalentreprisekonkurranse!

Frøy Eiendom AS og det statlige selskapet for industrivekst – SIVA - skal stå for byggingen og eierskapet av bygget som skal huse «Blått kompetansesenter AS», på tomta ved siden av Frøya kultur og kompetansesenter beliggende på Sistranda, Frøya kommune.

Det nye sentret, der første byggetrinn er på 3.400 kvadratmeter, skal være et forsknings- og kompetansesenter for «blå næringer» innen fiskeri og havbruk.
Blått kompetansesenter vil være en kobling mellom utdanning på videregående skole og høyere nivå samt bidra til å koble utdanning, næring og forskning innen det marine området.

Visjonen er å etablere grunnlaget for å bli verdens beste havbruksutdanning og skaffe havbruksnæringen riktig og nok kompetanse. Blått kompetansesenter vil derfor være svært viktig for at regionen skal bli ledende innen havbruk og ikke minst utvikle havbruksnæringa videre inn i fremtiden. 

Blått Kompetansesenter AS som oppdragsgiver, har innbudt til begrenset anbudskonkurranse i forbindelse med byggeprosjektet. Sammen med ark Thommesen har vi utarbeidet konkurransegrunnlaget, og konkurransen gjennomføres etter NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre

Byggestart er satt til jan/febr 2015, og med ferdigstillelse sommeren 2016.


Vi etablerer oss på Hitra - 07.08.2014

Vi etablerer oss på Hitra

01.08.2014 åpnet vårt splitter nye kontor på Hitra!

Som en del av vår satsning i Hitra/Frøya regionen åpnet vi 01.08.2014 nytt kontor på Hitra i Fillan sentrum. Vårt lyse fine lokale ligger i Mediehuset som er sentralt plassert i Fillan sentrum.

Ingeniør Jørgen Olsen ble tilsatt 01.08.2014 og vil være vår representant for å ivareta vår oppdrag i regionen. Vi har i mange år hatt kontor på Frøya som har vært betjent ved ingeniør Oddvar Kristiansen. Jørgen vil bidra til enda bedre tjenestetilbud for både nye og gamle kunder.

Jørgen Olsen er utdannet ingeniør 2000, og har lang erfaring med prosjekt- og byggeledelse av alle typer oppdrag. Jørgen har tidligere jobbet både i Frøya kommune og Hitra kommune og kjenner derfor regionen godt.

Vårt kontor er i samme lokale som Ingeniør Roar Sivertsen AS. Vi har gjennom flere år samarbeidet tett med Roar Sivertsen. Vårt mål er å styrke samarbeidet enda bedre gjennom vår tilstedeværelse på Hitra.

Kontaktinformasjon:

Mobil: 99 29 44 21
E-post: jorgen@pumn.no

Jørgen Olsen

 

 


Odd Tillerli er sertifisert som Åpen BIM rådgiver - 30.06.2014

Odd Tillerli er sertifisert som Åpen BIM rådgiver

Det første RIF kurs i åpen BIM ble gjennomført 24.06.2014

 

RIF har utarbeidet et kursprogram som bygger på læreprogrammet til Building SMART Norge. Kurset som ble arrangert i Oslo 24.06.2014 er et basiskurs i åpen BIM og går over en dag med avsluttende eksamen on-line. Bestått eksamen dokumenteres med et sertifikat. Kurset vil bli arrangert flere steder, sjekk RIF sine hjemmesider for datoer.

Vår avdelingsleder på PA Odd Tillerli deltok i kurset og kan smykke seg med å være verdens første RIF godkjente sertifiserte rådgiver inne åpen BIM!

Nytt bilde Odd

 

 

 

 

 

 

Sjekk linken på RIF's hjemmeside for nærmere informasjon:

http://www.rif.no/nyhetsarkiv/3038-rif-tilbyr-apenbim-kurs-med-sertifisering.html

 


Nye medarbeidere mars - juni 2014 - 27.06.2014

Nye medarbeidere mars - juni 2014

Vi ønsker våre nye medarbeidere Ing. Yngve Røst, Ing. Ingunn T. Andersen og Ing. Boye Andersen hjertelig velkommen.

Ing. Yngve Røst ble ansatt ved vår elektroavdeling den 17. mars 2014, han er nyutdannet ved Steinkjer Fagskole, Elkraft. Han har tidligere jobbet som elektriker, de siste 8 år hos Elteam AS.

Ing. Ingunn Tøvik Andersen ble ansatt ved vår PA-avdeling den 2. mai 2014. Hun er utdannet ved HIST i 2002. Hun kommer fra Basale AS, hvor hun har jobbet som prosjekt- og eiendomsingeniør.

Ing. Boye Andersen ble ansatt ved vår VVA-avdeling den 2. juni 2014. Han er nyutdannet ved HIST 2014.


Streetlight jobber videre! - 20.06.2014

Streetlight jobber videre!

Onsdag 11.06.2014 fikk vi besøk av grunnleggeren av Streetlight og styrelederen

Streetlight jobber videre etter Tyfonen

Onsdag 11.06.2014 fikk vi besøk av Streetlight representert med grunnleggeren Erlend Johannesen og styreleder Robert Hoven. Til jul 2013 ga Prosjektutvikling Midt-Norge AS bidrag til deres hjelpearbeid i Tacloban, Filipinene og de ønsket i den forbindelse å komme på besøk for å takke for bidraget og informere om deres arbeide.

Under sitt besøk fortalte Erlend våre ansatte om bakgrunnen til at han grunnla Streetlight og hvilke ulike hjelpe systemer de har bygd opp. Streetlight er ikke lengere "bare" et barnehjem. De har utviklet seg til en organisasjon som også satser på å få familiene til å fungere bedre med de forutsetningene som er tilgjengelig og gi barna/ungdommene skolegang. Etter tyfonen ble det meste av det de hadde bygd opp ødelagt. Lagånden, familiefølelsen var ikke skadet, men heller styrket. Erlend beskrev hvordan de ubevist ga alle oppgaver så snart stormen roet seg og hva det gjorde med hver enkelt både store og små. De erfarte hvor viktig det var å ha oppgaver og fokusere på oppbygging og hverdagslige ting heller enn alt som var tapt.

De er nå i gang med planene om et nytt senter i Tacloban og har så vidt startet arbeidene på den nye tomta. Det har tatt lengere tid enn forventet blant annet pga at de administrative systemene i kommunen også ble rammet. I mellomtiden har de bygd opp et modulbasert senter som barna bor på inntil nytt senter står klart. Dette midlertidige anlegget ønsker de å gjenbruke på det nye senteret. Bærekraftig tenking er viktig når midlene er få.

Vi ble grepet av historiene og inspirert av pågangsmotet. Vi kan ikke alle dra ut å bidra, men vi har alle muligheten til å bidra økonomisk.

Vi ønsker Streetlight lykke til videre og vi vil følge med deres arbeide framover.

 

 

 

 

 


Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Hitra kommune - 28.04.2014

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Hitra kommune

24.04.2014 kunne vi signere rammeavtale med Hitra kommune på prosjekt- og byggeledelse.

Vi har nå inngått kontrakt med Hitra kommune på prosjekt- og byggeledelse. Rammeavtalen løper i 2 år med opsjon på 2 nye år. Vi ser fram til et godt samarbeide med Hitra kommune i de kommende årene.


STILLING LEDIG! Vær med å sette spor sammen med oss! - 09.04.2014

STILLING LEDIG! Vær med å sette spor sammen med oss!

Vi søker erfarne medarbeidere innen Byggeteknikk, Brann, VVS/energi ved vårt kontor i Trondheim. 

Vi søker også en dyktig prosjekt- og byggeleder på Stjørdal.

Har du lyst til å jobbe i et trivelig miljø med mange spennende oppgaver og ikke minst gode kolleger? Ikke nøl med å ta kontakt.

Følg denne linken for mer informasjon: www.pumn.no/35105/3492/34677-51574.html


Nye rammeavtaler NTNU - 19.03.2014

Nye rammeavtaler NTNU

Vi har nå fått fornyet kontrakt på PA-tjenester og ny kontrakt på RIV- og energirådgivningstjenester for NTNU.

Vi har vunnet tre nye rammekontrakter hos NTNU: PA-tjenester, RIV-tjenester og Energirådgivning.

Vi har i tillegg pågående rammeavtale for RIB og RIE.

NTNU er en utfordrende og meget interessant oppdragsgiver for vårt firma.

Vi ser fram til å jobbe videre med NTNU i de kommende periodene.


Persaunet Helse - og velferdssenter - 13.02.2014

Persaunet Helse - og velferdssenter

Nytt oppdrag som assisterende prosjektleder og byggherreombud for byggingen av Trondheim kommunes nye helse- og velferdssenter på Persaunet.

Vi har vunnet oppdraget som assisterende prosjektleder og byggherreombud i forbindelse med etableringen av Persaunet Helse- og velferdssenter.

Det nye senteret skal huse sykehjemsfunksjon, omsorgsboliger og boliger for yngre fysiske funksjonshemmede. Prosjektet omfatter en bygningsmasse på omlag 20.000m2.

Byggestart forventet november 2014 med ferdigstillelse desember 2016.

 


God Jul og Godt Nyttår! - 19.12.2013

God Jul og Godt Nyttår!

Vi takker alle våre forbindelser for året som har gått,
og ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

 Julenisse 2


Vi støtter Streetlight - 13.12.2013

Vi støtter Streetlight

Vi følger situasjonen på Filippinene og støtter Streetlights arbeide med 50.000,-

Streetlight er en frivillig organisasjon, som driver et senter med barnehjem, en skole og et medisinsk tilbud til barn både på og utenfor senteret i byen Tacloban på Filippinene. De har drevet sin virksomhet siden 2006.

8. november rammet tyfonen Streetlight senter. Hele sentret ble rasert og oppbygging er nødvendig. Vi støtter dette idealistiske arbeidet drevet av en vanlig "gutt" fra Trondheim som viser at det nytter selv om de er små. 50.000,- er satt inn på Streetlights konto. Vi oppfordrer alle til å bidra i det monn som passer!

 

Streetlight


Oljefri.no har kampanje i Trøndelag 9.-15.10.2013 - 10.10.2013

Oljefri.no har kampanje i Trøndelag 9.-15.10.2013

Oljefri.no jobber for å erstatte oljebasert oppvarming med miljøvennlige alternativer, sjekk hvor du kan møte representanter nær deg! Vi er samarbeidspartner.

 

Vi er samarbeidspartner med Oljefri.no som jobber for å få fjernet oljebasert oppvarming. Vi kan tilby rådgivning innen energi og alternative energikilder for din bolig og ditt bygg. I perioden 9.-15. oktober 2013 har Oljefri.no kampanje i Trondheim, sjekk postkassen din eller: //oljefri.no/trondheim/

Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon: fredrik@pumn.no / mobil: 91 84 16 16


HOBOS - Hommelvik Bo og Services senter og Nytt Kulturbygg - 19.08.2013

HOBOS - Hommelvik Bo og Services senter og Nytt Kulturbygg

Folkets Hus i Hommelvik er revet. Ny tid for kultur og omsorg i vente i Malvik kommune! Prosjektutvikling Midt-Norge AS er engasjert som byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsen i forbindelse med bygging av nytt kulturbygg og kombinert sykehjem/omsorgsboliger for Malvik kommune i Hommelvik. I tillegg har vi all uavhengig kontroll, med unntak av geoteknikk.

HOBOS - Hommelvik Bo og Services senter og Nytt Kulturbygg
 
Prosjektutvikling Midt-Norge AS er engasjert som byggherreombud og SHA-koordinator for utførelsen i forbindelse med bygging av nytt kulturbygg og kombinert sykehjem/omsorgsboliger for Malvik kommune i Hommelvik. I tillegg har vi all uavhengig kontroll, med unntak av geoteknikk.
Geotekniske forhold er interessante i dette prosjektet da det er en del kvikkleierelommer på ca. 8 meters dyp, og det er både erfaringer og bekymringer for både rystelser og setningsproblematikk hos naboene. HOBOS skal også bygges sammen med det eksisterende Motrøtunet omsorgssenter (bygget 2003) som består av leiligeheter for eldre. Det er derfor avholdt flere informasjonsmøter med både beboere og naboer, samt kartlegging av naboeiendommene.
 
Prosjektet omfatter i tillegg fjellsikring av «Kl.10-berget», utbedring av veger, ny parkeringskjeller, ny lekeplass, samt riving av Folkets hus som i sin tid ble bygget i 1915 ved hjelp av Hommelviks store sønn; Johan Nygaardsvold.
Rivingen av det gamle Folkets hus har vært et omstridt tema i Hommelvik, og debatten skal etter sigende ha pågått siden 60-tallet. Alle i Hommelvik har et forhold til bygdas storstue, og det har vært livlig diskusjon på både planer og utforming, med støttegruppe på facebook, avisartikler og politiske debatter.
 

HENT er engasjert som totalentreprenør med en kontrakt på ca. 250 mill. inkl. mva. i dette som er Malvik kommune sin største innvestering noensinne, med presse tilstede under kontraktsinngåelse så vel som første spadestikk .http://www.mb.no/lokalenyheter/article6811830.ece

Folkets Hus -aviser som lå i bjelkelaget

Under rivingen av Folkets hus ble det funnet en rekke avviser fra før byggeperioden som ble benyttet for å holde høvvelspon på plass i bjelkelagene.

Både ytre venstresiden sin avis «Ny Tid», populærmagasinet «Allers familie-journal» og ikke minst flere årganger av lokalavisen «Homla». Ubekreftet rykte sier at avisen Homla som ble drevet av arbeiderforeningen gikk inn etter ca. 3 årganger (1912-1914) fordi midlene da ble brukt til Folkets Hus.

I skrivende stund er det bare grunnmuren igjen av Folkets Hus – avisene har kommet frem igjen etter nesten 100 år i et tørt bjelkelag – og ringen er sluttet.

 

 


Vålåsjø krysningsspor åpnet 25.06.2013 - 03.07.2013

Vålåsjø krysningsspor åpnet 25.06.2013

Jernbaneverket har nå fått nytt krysningsspor på Dovrebanen, Vålåsjø. 25.06.2013 ble det arrangert åpningsmarkering for Banen, entreprenører og prosjektmedarbeiderene

25.06.2013 markerte Jernbaneverket Utbygging åpningen av nytt krysningsspor på Vålåsjø, Dovrebanen. Krysningssporet gir kapasitetsøkning på Dovrebanen og har ny infrastruktur med blant annet signalanlegg, kontaktledningsanlegg samt over- og underbygning. Det ble også etablert en ny undergang for trafikk til hyttefelt og tilgang til drift av anleggene. Våre medarbeidere Knut Korvald og Nina Lodgaard har vært byggeledere på dette oppdraget. Vålåsjø krysningsspor ligger i naturskjønne omgivelser ved Dovregubbens Hall. Vi har i tillegg til faglig interresant oppdrag hatt flotte naturopplevelser . Vi har blant annet hatt besøk av interreserte moskus ved flere anledninger! Vi takker for samarbeidet med Jernbaneverkets Utbyggingsavdeling og ønsker Dovrebanen lykke til med sitt nye anlegg.

 Vålåsjø krysningspor åpnes

Prosjektdirektør Regionale prosjekter Jon Brede Dukan klipper snoren, Prosjektsjef Regionale Prosjekter Nord Nils Moen til venstre og prosjektleder Esad Karahasan til høyre. (Foto: Jernbaneverket ved Anne Rognes)

Første tog passerer Vålåsjøstasjon 17.06.2013

Første tog som passere nye Vålåsjø krysningsspor (Foto: Jernbaneverket)

 


Nye medarbeidere mai/juni 2013 - 21.06.2013

Nye medarbeidere mai/juni 2013

Vi ønsker våre nye medarbeidere Ing. Morten Grande, Ing. Lillian Gjerp og Siv.ing. Jørn Lefstad hjertlig velkommen.

Ing. Morten Grande ble ansatt 3. juni -13. Han er nyutdannet ved HIST 2013.
Ing. Lillian Gjerp ble ansatt 2. mai -13. Hun er utdannet ved HIST 2011 
og kommer fra ORAS AS.
Siv.ing. Jørn Lefstad ble ansatt 10. juni -13. Han er nyutdannet ved NTNU 2013.


KBS Boliger Toppen - Årets Boligprosjekt 2013 - 16.05.2013

KBS Boliger Toppen - Årets Boligprosjekt 2013

Vi har vært rådgivende ingeniører i byggeteknikk og VVS-teknikk (røranlegg) for KBS Boliger Toppen.

Skanska fikk prisen for "Årets boligprosjekt" under Boligprodusentenes boligkonferanse tirsdag.
Prisen begrunnes med at prosjektet viser god tomteutnyttelse ved å bygge boliger på toppen av et kjøpesenter, at BIM er brukt aktivt i prosjekteringsfasen, at prefabrikasjon har bidratt til kort byggetid, samt at passivhusprosjektet er utført med full livsløpsstandard og tilgjengelighet etter TEK 10. Juryen bestod av Øystein Kvam fra Glava og Johannes Rasmussen fra NorDan.
Prosjektet består av tre boligblokker på toppen av kjøpesenteret Sirkus Shopping og inneholder 81 leiligheter med passivhusstandard. Produksjonen er industrialisert med prefabrikkerte fasadeelementer fra Husfabrikken samt baderomsmoduler. 


Prosjektutvikling Midt-Norge AS har fått ny daglig leder og ny styreleder - 30.04.2013

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har fått ny daglig leder og ny styreleder

Nina Lodgaard har tatt over som ny daglig leder, Odd Tillerli er vår nye styreleder

24.04.2013 overtok Nina Lodgaard som ny daglig leder i Prosjektutvikling Midt-Norge AS. Nina overtar lederstolen etter Odd Tillerli. Han har vært daglig leder siden 2005, og tar nå over som styreleder. Odd fortsetter som avdelingsleder prosjektadministrasjon. Nina Lodgaard har vært i firmaet siden 2008 som avdelingsleder for elektro. Hun vil fortsatt lede denne avdelingen.

Vi ser fram til et videre godt samarbeide med våre kunder og samarbeidspartnere med den nye ledelsen.

 


NINA har flyttet inn i nye lokaler - 18.04.2013

NINA har flyttet inn i nye lokaler

Norsk institutt for Naturforskning har flyttet inn i nye flotte lokaler- vi har prosjektert elektroinstallasjonene

Vi gratulerer Norsk Institutt for Naturforskning med nye inspirerende og flotte lokaler på Gløshaugen ved NTNU i Trondheim. Prosjektutvikling Midt -Norge har prosjektert elektroinnstallasjonene i bygget. Jobben har vært et samarbeide med Norconsult som har prosjektert IKT. Vi har samarbeidet tett med arkitekten Pir II Arkitekter AS og har sammen med dem jobbet fram spennende belysningsløsninger med tradisjonelle armaturer og LED. Prosjektet er også presentert på nettstedet Bygg.no, sjekk linken! http://www.bygg.no/prosjekter/norsk-institutt-for-naturforskning-nina


NTNU Kjemiblokk 3 - 29.01.2013

NTNU Kjemiblokk 3

Vår elektroavdeling prosjekterer nye installasjoner i forbindelse med rehabiliteringen av Kjemiblokk 3 på NTNU Gløshaugen.

Bygget skal totalrehabiliteres og tømmes for virsomhet før oppstart av rehabiliteringen. Dagens anlegg stammer i hovedsak fra det var nybygg på 1960-tallet. 

Kjemiblokkene ble vedtatt oppført i 1951 etter en arkitektkonkurranse som arkitektene Chr. Pran og Otto Torgersen, Oslo vant i 1949. Kjemiblokk 3 skal bli det nye senteret for bioteknologi på Gløshaugen, og vil inneholde laboratorier, kontorer og studentarbeidsplasser. Byggestart høst 2013.


Nytt bruprosjekt - 15.11.2012

Nytt bruprosjekt

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har i samarbeid med Mannvit hf inngått kontrakt med Grilstad Marina AS om prosjektering av 2 veibruer og 3 gang/-sykkelbruer.


Ledige stillinger - 19.09.2012

Ledige stillinger

Vi har utlyst nye ledige stillinger som du leser mer om her:


Prosjektutvikling Midt-Norge AS er 25 år - 07.05.2012

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er 25 år

Vi feirer vårt 25-årsjubileum i trøndersk byggebransje.

Firmaet har drevet i trøndersk byggebransje i 25 år, og jubileet feires 07.05.2012. Firmaets 3 grunnleggere startet i 1987 med fagområdene prosjekt- og byggeledelse samt bygningsteknisk prosjektering. Selskapet har bygd seg opp til å være tverrfaglig rådgiverfirma som sysselsetter 24 ansatte i jubileumsåret.


Stategisk samarbeide med islandske Mannvit - 06.05.2012

Stategisk samarbeide med islandske Mannvit

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har inngått en strategisk samarbeidsavtale med Islands største rådgivende ingeniørfirma Mannvit hf. Les mer her.

Mannvit har i snart 50 år levert ingeniørtjenester innen offentlige og private sektor. Mannvit har over 400 ansatte, og er et internasjonalt kunnskaps- og rådgivende ingeniørfirma som tilbyr omfattende tjenester innen de fleste ingeniørdisipliner inklusiv prosjektering, rådgivning, forvaltning, drift og EPCM tjenester (Engineering, Procurement, and Construction Management). 
 
Selskapet med hovedkontor i Reykjavik, sysselsetter totalt rundt 400 erfarne sivilingeniører, ingeniører og teknikere, som har gjennomført prosjekter på mange ulike steder i verden. I Norge satser det islandske firmaet i første omgang innenfor markedsområdene småkraft og vannkraft, kraftoverføringer og distribusjon, samferdsel og infrastruktur.
 
Prosjektutvikling Midt-Norge AS (PMN) har drevet i trøndersk byggebransje i 25 år. Jubileet feires 07.05.2012. Firmaets 3 grunnleggere startet i 1987 med fagområdene byggeledelse og bygningsteknisk prosjektering. Selskapet har bygd seg opp til å være tverrfaglig rådgiverfirma som sysselsetter 24 ansatte i jubileumsåret. 
 
Bakgrunnen for det strategiske samarbeidet med Mannvit er at begge firmaene ønsker å utvikle seg innenfor sine egne arbeidsfelt samt at samarbeidet kan åpne for nye forretningsområder som firmaene hver for seg ikke har all nødvendig kompetanse og kapasitet på.
 
I et marked som stadig etterspør prosjekteringskontrakter med tverrfaglig kompetanse samlet i en kontrakt - ønsker PMN å sikre seg nødvendig kapasitet innenfor alle ingeniørfagene for derigjennom å påta seg større oppgaver i sitt markedsområde. 
 

Sett i lys av "ingeniørmangelen" som man opplever i bransjen for tiden, gir det strategiske samarbeidet mulighet for at PMN i Midt-Norge kan ivareta den stadig økende etterspørselen etter ingeniørtjenester på en bedre måte.  Daglig leder i PMN Odd Tillerli sier at gjennom dette samarbeidet med Mannvit er PMN bedre rustet til å gi tilbud på komplette ytelser til sine kunder. Det er Mannvits klare oppfatning, at ved å etablere seg i Norge, og igjennom samarbeidet med PMN, vil de erfarne medarbeiderne på Island kunne bidra med viktig kompetanse for det norske ingeniørmarkedet, sier daglig leder i Norge, dr. Børge Johannes Wigum. Både Mannvit og PMN ser på samarbeidet som en ”vinn-vinn-situasjon” hvor begge firmaene kan dra veksler på de to ulike selskapenes styrke.

Du finner pressemedlingen i pdf-format her.


Samarbeid om klimatiltak som monner - 04.05.2012

Samarbeid om klimatiltak som monner

Vi har inngått avtale med Naturvernforbundet om å være tilbyderbedrift i forbindelse med at de lanserer kampanjen "Oljefri" i Trondheim.

Les mer ved å gå inn via denne linken.

Ved å gjøre det enklere og tryggere å bli oljefri og spare energi, ønsker Naturvernforbundet gjennom kampanjen "Oljefri.no" å bidra til reduserte klimagassutslipp og klimamestringsfølelse.

Oljefri.no ble lansert i Trondheim 04.05.12 med stand på Nordregate, og skjedde samtidig med at flere aktiviteter knyttet til utfasing av oljefyring og energisparing også ble iverksatt.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS deltar i kampanjen som godkjent tilbyderbedrift innenfor energirådgivning, energimerking, termografering og tetthetskontroll.

På bildet ser du til venstre vår avdelingsleder VVS Fredrik Eriksen og termograf Johny Handberg som deler ut "flyers" til interesserte.

Du finner mer omkring opplegget på www.oljefri.no


Ny rammekontrakt med Trondheim kommune - 20.04.2012

Ny rammekontrakt med Trondheim kommune

Vi har på nytt blitt valgt som rammekontraktspartner for Prosjektadministrative rådgivertjenester i Trondheim kommune.

Helt siden 2004 har vi uavbrutt hatt rammeavtale på prosjektaministrative tjenester med Trondheim eiendom - nå kalt Utbyggingsenheten.

Rammeavtalen som ble vunnet i konkurranse nå i 2012, gjelder i 2 år fra april-12 og med opsjon for ytterligere 2 år.

Vi ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeide med Trondheim kommune.


Ledige stillinger - 01.03.2012

Ledige stillinger

På grunn av økende oppdragsmengde har vi behov for flere dyktige medarbeidere. Vi har lagt ut info om nye stillinger innen vår VVS-, Elektro-, Bygg-  og Brannavdeling på denne linken: om oss/ledig stilling.

Vi ser gjerne at du ta kontakt med de anførte lederne for nærmere info om de ulike stillingene.

Du finner ytterligere info om firmaet på våre hjemmesider på denne linken: om oss/ledig stilling.


Forskrift kan føre til energitap - 21.02.2012

Forskrift kan føre til energitap

Kravene til ventilasjon i yrkesbygg i passive perioder er lite tilpasset dagens teknologi.  Les artikkelen i VVS-forum her

Reglene for ventilasjon i yrkesbygg bør orienteres mot reelle forhold. Dagens forskrifter for ventilasjon i yrkesbygg stiller krav om minimum utskifting av luft under såkalte passive perioder, i praksis natt og helg.  Les hele artikkelen i VVS-forum her


TransQ Kvalifisering - 17.11.2011

TransQ Kvalifisering

Vi har blitt kvalifisert i TransQ Qualification System.

Dette kvalifikasjonssystemet blir bl.a. brukt av Jernbaneverket, NSB, Nettbuss og Posten Norge.

Transq-2

 

 


Ledig stilling som prosjekting. VVS/energirådgiver - 07.11.2011

Ledig stilling som prosjekting. VVS/energirådgiver

Pga økende oppdragsmengde har vi ledig stilling som prosjektingeniør VVS/energirådgiver.

Bl.a. har vi for Statsbygg avtale om å gjennomføre tilstandsanalyse og energimerking av flere eiendommer i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Se utlysning under: om oss/ledig stilling


PRESSEMELDING - 03.11.2011

PRESSEMELDING

Presseoppslag vedr. vår uavhengige kontrollrapport i forbindelse med bruk av brennbar isolasjon i dekker ved det nye St. Olavs Hospital

I forbindelse med vår rapport vedr uavhengig kontroll om bruk av EPS i dekker i prosjektet med tilhørende presseoppslag og «påtrykk» om uttalelser, vil vi inntil videre be om at alle henvendelser i sakens anledning skjer via Helsebygg Midt-Norge HF ved adm. direktør Bjørn Remen.
Dette ut fra at det fortsatt pågår en utredning i forbindelse med dokumentasjon av brannsikkerhetsnivået.

 

Informasjon om saken kan fås på denne link til Adresse.no


Nytt byggelederoppdrag for PMN Stjørdal - 07.10.2011

Nytt byggelederoppdrag for PMN Stjørdal

Vi har fått nytt oppdrag for Forsvarsbygg Utvikling Øst med byggeledelse av rehabiliteringen ved Værnes hovedgård.

Gården som er fra ca 1813, er fredet ved forskrift. Den er i dårlig forfatning, og for å forhindre ytterligere forfall er det bevilget 20 millioner kroner til utvendig vedlikehold og skallsikring. Midlene skal gå til å forhindre at kulturverdier går tapt og at noen kan komme til skade dersom de oppholder seg i området. Gården har vært benyttet til "militært bruk" siden 1887.
De viktigste tiltakene vil være drenering og utskifting av råteskader i bærende konstruksjoner og i kledningen. Dører og vinduer vil bli restaurert. Taket vil bli reparert og nytt undertak bli lagt, samtidig som skadede piper bli tatt ned og murt opp igjen.
Oppdraget starter medio oktober 2011, og med ferdigstillelse årskiftet 2012-2013.


Ny medarbeider Stjørdal - 03.10.2011

Ny medarbeider Stjørdal

Vi har gleden av å ønske Hans Helgesen velkommen som ny medarbeider ved vårt avdelingskontor på Stjørdal fra 01.10. 2011.

Han er bygningsingeniør, og kommer fra stillingen som innkjøpssjef vedr. bygningsskader hos Gjensidige Forsikring, med base i Trondheim.
Hans har tidligere drevet med prosjekt- og byggeledelse i flere sammenhenger, og har bl.a. vært eiendomssjef i Trondos.


Ny layout på våre hjemmesider - 30.09.2011

Ny layout på våre hjemmesider

Vår hjemmeside i ny "portal".

 

Vi har endret våre hjemmesider med ny "portal", og lagt inn oppdatert informasjon over det vi arbeider med til daglig.

Informasjon på sidene vil nå lettere oppdateres regelmessig da sidene er gjort mer brukervennlige mht slike endringer.
Waade Information System AS har bistått oss i dette arbeidet.

Vi håper sidene fremstår mer informative for de som besøker vårt nettsted.

 


Domstoladministrasjonen - 19.09.2011

Domstoladministrasjonen

Byggfaglig prosjektadministrativ bistand og kontraktsadministrasjon - Ny rammekontrakt

Som eneste firma har vi fått tildelt rammekontrakt for byggfaglig prosjekt-
administrativ bistand og kontraktsadministrasjon for Domstoladministrasjonen.

Vi siterer fra innstillingen: 
DA besluttet at kontrakt skal tildeles Prosjektutvikling Midt-Norge AS.
Det valgte tilbudet ble vurdert som det beste tilbudet på kompetanse og kvalitet for tilbudt personell og gjennomføringsevne.
Tilbudet var også blant de som kom best ut på pris.
DA konkluderer på bakgrunn av dette at det valgte tilbudet er det økonomisk mest fordelaktige.

Rammekontrakter er for 2 år + 1+1 år!

Vi takker for tilliten og ser fram til videre samarbeid.

 


StartBANK - 16.09.2011

StartBANK

Vi er nå godkjent i StartBANKs leverandørregister.

 

 

 


KBS Boliger-Toppen - 16.09.2011

KBS Boliger-Toppen

Vi prosjekterer røranlegg og byggeteknikk for KBS boliger-Toppen

RIB er engasjert via Skanska Norge AS i å prosjektere byggetekniske konstruksjoner for nye boliger på KBS i Trondheim.
RIV er engasjert av Ole Sivertsen AS for å prosjektere røranlegg for samme prosjekt.
All prosjektering utføres ved hjelp av Revit Structure og MEP.


Termografi i Trondheim - Ny sertifisert termografør - 01.08.2011

Termografi i Trondheim - Ny sertifisert termografør

Knut Korvald har gjennomført opplæring og er ITC-sertifisert termografør

Knut er blitt sertifisert i nivå 1 mht. bruk av termograferingsutstyr, og vi har med dette 2 stk. som innehar dette sertifikatet.

 


Termografering - 23.04.2010

Termografering

Prosjektutvikling Midt-Norge AS har knyttet til seg termografør Johny Handberg, og tilbyr med dette komplette termografitjenester.


Johny Handberg har over flere år hatt sin virksomhet innenfor termografering, tetthetskontroll og fuktlokalisering. Han har spesialisert seg på fuktskader, varmetap og luftlekkasjer samt kontroll av elektriske installasjoner på private boliger og næringsbygg.  Handberg har ca. 15 års erfaring med vurdering og utbedring etter vannskader, og det har gitt en solid erfaringsbank. Dette kombinert med moderne metoder som termografering og tetthetskontroll av bygg, har gitt oss en enestående mulighet til å utvikle dette videre innenfor vårt eksisterende fagfelt som blant annet innbefatter tilstandskontroller av alle typer bygg.


Prosjektutvikling Midt-Norge AS er med i building SMART Norge - 05.03.2010

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er med i building SMART Norge

Vi har blitt med i organisasjonen buildingSMART Norge. Det er den fremtidige byggenæringen det gjelder...


Vi satser på BIM! BIM = Bygnings Informasjons Modellering. BuildingSMART er et initiativ for å få bedre kvalitet til lavere pris i byggebransjen. En viktig teknologi som brukes for å nå dette målet er BIM og Industry Foundation Classes - IFC. Byggebransjen i Norge vil ha et felles språk i form av internasjonale standarder. Dette dekkes opp av buildingSMART-initiativet. Vi i Prosjektutvikling Midt-Norge AS har investert i BIM-verktøy med felles plattform for alle våre ing.fag som Bygg, Elektro og VVS. I tillegg har prosjekteringslederen fått et nytting verktøy til "kollisjonskontroll" mellom de ulike fagene.


Rammekontrakt med Trondheim eiendom forlenget - 18.12.2009

Vår rammeavtale for PA-tjenester er forlenget med 2 år og gjelder ut 2011.

Vi har nå gjennom 3 år gjennomført flere store og små PA-oppdrag, og vi ser frem til ytterligere 2 år med godt samarbeide med en av våre viktigste oppdragsgivere.

 


Ny ansatt i PMN - 01.10.2009

Knut Inge Rye er ansatt ved vårt avd. kontor Stjørdal

Knut Inge er utdannet ved Hærens ingeniørskole og siv.ing. fra Høgskolen i Narvik 2007. Han har jobbet i Forsvaret som prosjektingeniør og stabsoffiser innenfor fagfeltet eiendom i Forsvarets logistikkorganisasjon. Vi ønsker ham velkommen i vårt tverrfaglige team.

 


Leangen ishall ferdigstilt - 06.08.2009

Den ny treningshallen ble ferdigstilt innenfor avtalt framdrift og budsjett.

Overlevering skjedde 6.8.09, og Byggherreombud/assisterende prosjektleder Odd Tillerli var den første som prøvde isen i hallen. Ishallen har kostet 50 mill. og er på ca 3.300 m2.

 


Ny avdelingsleder Stjørdal - 12.06.2009

Tor Solli har etter eget ønske overlatt avdeligslederrollen til Arthur Høyen.

Tor har vært ansvarlig for vårt kontor siden 1996, og før det tilsvarende avd.leder gjennom firma som ble fusjonert med oss i 1996. Tor overlater roret til Arthur som har vært ansatt hos oss siden 1999. Tor vil fortsatt jobbe med sin store portefølje i Stjørdal som tidligere.

 


Nytt styremedlem i RIFs Hovedstyre - 29.04.2009

Vår seksjonsleder Elektro Nina Lodgaard er valgt inn i Hovedstyret i Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) for perioden 2009-2010.

Rådgivende ingeniørers forening er bransjeorganisasjonen for kvalifiserte rådgiverfirmaer i Norge. RIF arbeider med rammepåvirkning og bistår medlemsfirmaene med direkte tjenester som juridisk bistand, forsikringer, personalforvalting, bransjeprognoser og faglig utvikling. Vi gratulerer Nina med valget, og ønsker henne lykke til med styrearbeidet.

 


Ledige stillinger -

Ledige stillinger

Vi har utlyst nye ledige stillinger som du leser mer om her:


Blått Kompetansesenter åpnet 02.06.16 på Frøya. -

Blått Kompetansesenter åpnet 02.06.16 på Frøya.

Vi gratulerer Blått Kompetansesenter (BKS) med nybygget på 3 500 m2.

Blått Kompetansesenter (BKS) er en samling av bedrifter med kunnskap og kompetanse innenfor den marine og maritime næringskjeden. Bygget samler næring, utdanning og forskning i et spennende samspill for innovasjon innen næringen og «havrommet»!

                                                

Vi har utført prosjektadministrasjon samt vært med og laget konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. I byggetiden har vi vært Byggherreombud samt SHA-koordinator.  Vi har også gjennomført uavhengig kontroll innen fagene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet.

Vi gratulerer byggherren ved Frøy Eiendom AS og Siva med nybygget.


Blått Kompetansesenter åpnet 02.06.16 på Frøya. -

Blått Kompetansesenter åpnet 02.06.16 på Frøya.

Vi gratulerer Blått Kompetansesenter (BKS) med nybygget på 3 500 m2.

Blått Kompetansesenter (BKS) er en samling av bedrifter med kunnskap og kompetanse innenfor den marine og maritime næringskjeden. Bygget samler næring, utdanning og forskning i et spennende samspill for innovasjon innen næringen og «havrommet»!

                                                

Vi har utført prosjektadministrasjon samt vært med og laget konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. I byggetiden har vi vært Byggherreombud samt SHA-koordinator.  Vi har også gjennomført uavhengig kontroll innen fagene bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet.

Vi gratulerer byggherren ved Frøy Eiendom AS og Siva med nybygget.