Ledige stillinger

 

Vil du være med å sette spor med oss? 

Vi søker nye medarbeidere til vårt hovedkontor i Trondheim:  

 • prosjektingeniører VVS
 • avdelingsleder og prosjektingeniør geoteknikk 
 • avdelingsleder VA og samferdsel

RÅDGIVER VVS - søknadsfrist 19.05.2017

Vi ønsker en engasjert ingeniør/sivilingeniør til VVS- og energiteknisk prosjektering. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • VVS- og energiteknisk rådgiver for prosjekter av ulik art og størrelse innen bygg og anlegg
 • Prosjektering av sanitær-, varme, kulde- og luftbehandlingsanlegg med modelleringsverktøyet Revit
 • Oppfølging av VVS-anlegg på byggeplass
 • Energirådgivning
 • Inneklimaberegninger vhs. SIMIEN
 • Anbudsbeskrivelser for ulike entrepriseformer
 • Tilbudsevaluering og kontrahering av entreprenører
 • Tilstandsanalyser
 • Bistand ved prosjektering og uavhengig kontroll bygningsfysikk

Vi er et RIF-godkjent rådgiverfirma med et godt tverrfaglig fagmiljø, og bruker moderne dataverktøyer i arbeidshverdagen til modellering/tegning, analyser, beregninger og dimensjonering.

Vi har mange faste samarbeidspartnere og har for tiden mange oppdrag gjennom rammeavtale med bla NTNU og Trondheim kommune. Foruten tradisjonell prosjektering av rør og ventilasjon, driver vi også med prosjektering av sprinkler og automatikk.

Vi utfører alle typer oppdrag og du vil delta i hele byggeprosessen. Hos oss får du muligheten til å følge prosjektet fra «A til Å», og da være den komplette rådgiveren for våre kunder.

Liker du i tillegg å være ut på byggeplass er vi den rette arbeidsgiver. Våre ansatte har mulighet til å påta seg byggelederoppdrag dersom de ønsker å kombinere prosjektering og byggeplassoppfølging. Dette gir deg en unik og verdifull kompetanse.

Vi kan skryte av et svært godt arbeidsmiljø hvor trivselsfaktoren er høy.

Du bør helst ha minimum 3 - 5 års erfaring, men vi er også åpen for ansettelser av nyutdannede.

Jobbsøknad med CV, vitnemål og referanser sendes til firmapost@pumn.no.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Avdelingsleder VVS, Fredrik Eriksen, mobil 91 84 16 16.

 

AVDELINGSLEDER GEOTEKNIKK-Åpen søknadsfrist

Vi ønsker å ansette en erfaren sivilingeniør til å starte opp vår nye geotekniske avdeling i Trondheim. Du vil få avdelingslederansvaret, og med dette innebærer det:

 • Bygge opp en avdeling med flere ansatte i løpet av 2-3 år.
 • Være avdelingens ansikt utad.
 • Etablere kvalitetssikringssystem for fagområdet geoteknikk.
 • Foreta tradisjonell geoteknisk rådgivning.
 • Utarbeide tilbud.
 • Oppfølging av ansatte på avdelingen.
 • Samarbeide med vår avdeling bygge- og anleggsteknikk
 • Kvalitetssikring.

Vi utfører alle typer oppdrag og du vil delta i hele byggeprosessen. Hos oss du får muligheten til å følge prosjektet fra «A til Å», og være den komplette rådgiveren for våre kunder! Du bør ha minimum 8-10 års erfaring med prosjekteringsoppgaver fra byggebransjen. Vi søker en person som har troen på at de små miljøene også kan bidra med faglig tyngde. Hos oss blir du en del av et faglig sterkt tverrfaglig miljø som vil dra lasset sammen med deg. Vår satsning er sterkt forankret i hele organisasjonen og hos våre eiere som alle er ansatte.

Har du en drøm om å få være med å starte opp et nytt fagmiljø er muligheten din nå. Denne sjansen kommer ikke ofte!

RÅDGIVER GEOTEKNIKK

For å starte opp en ny avdeling ønsker vi også medarbeidere som sammen med den nye avdelingslederen kan jobbe seg inn i markedet. Vi søker en medarbeider med litt erfaring, 3 år minimum. Du må være sivilingeniør, ha lyst til å jobbe i et lite og faglig sterkt tverrfaglig miljø. Hos oss er alle en del av familien og vi drar lasset sammen.

Som oppdragsmedarbeider vil du få muligheten til å:

 • Gjennomføre geoteknisk prosjektering ved hjelp av tilgjengelig verktøy tilpasset fagområdet (Plaxis, Geosuite).
 • Felt arbeide.
 • Utarbeide rapporter og analysere prøveresultater.
 • Utarbeide tegninger.
 • Delta i tverrfaglige prosjekt.
 • Utføre generell geoteknisk rådgivning.
   

Avdelingsleder VA og samferdsel -åpen søknadsfrist

Vår nåværende avdelingsleder ønsker avløsning og vi søker derfor etter en ny avdelingsleder som kan lede og utvikle avdelingen videre i takt med våre planer for denne sektoren. Vår avdeling består i dag av 3 medarbeidere.

Vi ser etter følgende egenskaper hos deg:

 • Ingeniør/sivilingeniør med 8 års erfaring med prosjektering innen VA og samferdsel.
 • Interesse for faget og samtidig ha et ønske om å kombinere ledelse og fag.
 • Pågangsmot og energi til å bygge en avdeling som kan møte kommende oppdrag innenfor en næring som det satses på!
 • Liker å jobbe med tilbud og salg.
 • Ønsker å med avdelingens medarbeidere og gjøre de gode.
 • Kompetanse på offentlige anskaffelser og kontraktsrett.
 • Tverrfaglig forståelse og lyst til å jobbe i gruppe med andre fag.

Frister det å kombinere fag og ledelse i et sterkt faglig miljø? Da er vi den rette arbeidsplassen for deg.

       GENERELT OM STILLINGENE:

 • varierte arbeidsoppgaver tilpasset ønsker fra den ansatte
 • utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team
 • unik mulighet for egen kompetanseoppbygging i velrenommert rådgiverfirma
 • lønn etter erfaring og kvalifikasjoner
 • fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • godt arbeidsmiljø super aldersblanding 
 • solid og selvstendig ansatteid firma med meget gode framtidsutsikter
 • ansatteid firma med korte avstander for beslutninger
 • gratis parkering med god plass 
 • lunchordning

 

   Skriftlig søknad vedlagt
   vitnemål, attester og referanser 
   sendes til vår adresse:


 Vestre Rosten 85, 7075 Tiller eller
 aller helst på vår e-
 postadresse:firmapost@pumn.no

 

 

  Alle stillinger med kontorsted  
  Trondheim.