Firmaprofil - tverrfaglig rådgivning i fokus

Prosjektutvikling Midt-Norge AS ble etablert som selvstendig kontor i mai 1987. Kontorets eiere og grunnleggere hadde før den tid bred og allsidig praksis fra andre kontorer i rådgiverbransjen. I hele vår virksomhet har vi alltid vært sterkt opptatt av faglig videreutvikling og oppdatering av kompetanse. Vi har derfor engasjert oss aktivt innen RIF både sentralt og på lokalt plan. RIF-medlemskapet er et kvalitetsstempel og en garanti for at våre oppdragsgivere er sikret objektiv og uavhengig rådgivning.

Vi er medlemmer av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) innenfor fagområdene prosjektadministrasjon, bygge- og anleggsteknikk samt taksering. Vår forretningsfilosofi er å tilby topp kvalifisert rådgivning innen våre fagområder til alle våre oppdragsgivere. Vi mener at en av våre sterkeste sider er at vi alltid legger stor vekt på å tilpasse vår bistand og ytelser til det behov de enkelte av våre oppdragsgivere har. Dette for å sikre at det blir utført nødvendig planlegging i tilstrekkelig grad og at unødvendig dobbeltarbeid unngås. Dette er en innfallsvinkel vi benytter på alle våre prosjekter, uansett størrelse.

Vår virksomhet var fra starten av basert på å ivareta planlegging og oppfølging av bygningsmessige arbeider i prosjekter. Utviklingen de siste årene har imidlertid klart gått i retning av at oppdragsgivere ser fordeler i å ha avtale med ett rådgiverkontor som ivaretar planlegging og oppfølging tverrfaglig for hele prosjektet. I den siste tiden har vi derfor satset betydelig på å utvide vår tverrfaglige kompetanse.

Som medlemsfirma i RIF er vi forpliktet til å ha systemer for internkontroll og kvalitets-sikring av våre arbeider. Dette har vi utviklet med egne medarbeidere for å sikre oss at vi har rutiner, sjekklister og opplegg som fungerer i daglig bruk på en oversiktlig måte. Systemene gir oss med dette en effektiv egenkontroll. Vi er sentralt godkjent med ansvarsrett for en rekke fagområder i h.t. plan og bygningsloven. Dette gjelder både SØK-, PRO-, KPR- og KUT-funksjonene.

Vår virksomhet har hatt sterk utvikling den siste tiden slik at vi idag totalt er 32 medarbeidere, 11 sivilingeniører, 19 ingeniører, 1 teknisk tegner og 1 sekretær. I alt 5 av våre medarbeidere er RIF-godkjente medlemmer. På Stjørdal har vi også et avdelingskontor hvor avdelingslederen ubrutt har betjent større lokale offentlige og private oppdragsgivere siden 1985. Herunder Avinor, NSB og Stjørdal kommune foruten private byggherrer.

Vårt naturlige hjemmemarked er prosjekter i Midt-Norge, men med dagens teknologi ser vi ikke på geografisk beliggenhet som noe begrensning. Vi har ivaretatt prosjekter fra Kristiansand-Stavanger i sør/vest til Alta-Vadsø i nord/øst. En av våre sterke sider er å raskt kunne etablere prosjektorganisasjoner uavhengig av prosjektets beliggenhet, og vi har hatt et større prosjekt-/ byggelederteam (7 mann) beskjeftiget på Rena i Østerdalen i 1995-1998 i forbindelse med oppbyggingen av ny militærleir.

Prosjektutvikling Midt-Norge AS valgte i 2010 å bli medlem av organisasjonen buildingSMART Norge som er en "internasjonal dugnad" for å digitalisere byggenæringen på "åpne formater". Slike formater gir aktørene i byggenæringen mulighet til å utveksle komplekse modeller og informasjon med hverandre uavhengig av programvare.

Vi har sett at  det valget vi gjorde i 2010 var helt rett mht "framtiden" i vår bransje.

RIF

ansvarsrett